lady gaga去日本血拼

sshot-40.jpg

sshot-41.jpg 

sshot-44.jpg

超愛這間店 已經來三次了

sshot-46.jpg 

sshot-73.jpg

 sshot-75.jpg

issa和老婆一起現身

sshot-50.jpg 

sshot-51.jpg

sshot-52.jpg 

sshot-53.jpg

  甜甜蜜蜜喔~

sshot-56.jpg

 sshot-57.jpg

sshot-59.jpg

中居和前輩近藤代言HIS

 sshot-58.jpg

 sshot-61.jpg 

sshot-62.jpg

第一次一起拍廣告超緊張

 sshot-64.jpg 

sshot-66.jpg 

sshot-67.jpg

記者等獨訪等很久

sshot-54.jpg

sshot-55.jpg

加護就這樣懷孕結婚去


 sshot-71.jpg


sshot-72.jpg

淳君想到當年才國小的她也覺得好感慨

sshot-69.jpg 

sshot-70.jpg  

sshot-76.jpg

 永作和雅人合拍的電影

sshot-77.jpg

 sshot-78.jpg

是誘拐外遇對象的小孩

sshot-79.jpg

 sshot-81.jpg

 還因此得女主角獎

sshot-82.jpg 

sshot-83.jpg

講到劇中角色情緒 當場也哭了一下

sshot-84.jpg 

sshot-85.jpg

 家政婦三田 第一名啦~ 以下有雷

sshot-86.jpg

 sshot-87.jpg 

sshot-88.jpg 

sshot-89.jpg

 sshot-90.jpg

 大家都再看

sshot-94.jpg

 最高收視率在這邊  爸爸說最後請你笑一下 這是業務命令

sshot-95.jpg

 sshot-96.jpg

 要笑囉 請準備

sshot-97.jpg 

sshot-98.jpg

sshot-99.jpg 

sshot-100.jpg 

42 好高

sshot-101.jpg 

sshot-102.jpg

還有另外一個 就是三田搭公車走了 大家再討論其實是聖誕老人吧

sshot-104.jpg 

sshot-106.jpg

然後去追跑的這段 42.8~~~~~~~~ 

sshot-107.jpg

sshot-108.jpg 

sshot-109.jpg 

sshot-110.jpg

sshot-111.jpg

 這記錄真是太開心了 本年度最高

sshot-112.jpg 

sshot-113.jpg

 菜菜子也很謝謝大家

sshot-114.jpg 

sshot-115.jpg

日本台趁勝追擊 要播出菜菜子演出的日版第六感生死戀

sshot-116.jpg 

sshot-117.jpg 

sshot-118.jpg

 sshot-119.jpg  請幫我按貼紙點選推~


    全站熱搜

    dressingfrad 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()